17/11/2020

Avdelingsleiar omsorgstenesta i Austrheim kommune

  • Austrheim kommune
  • Austrheim, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.12.2020

Austrheim kommune søkjer etter avdelingsleiar i fast 100% stilling i avdeling for omsorgstenester.

Opplysninger avdeling

Helse og omsorgstenesta i Austrheim består av 3 avdelingar:

Avdeling for omsorgstenester som består av heimesjukepleien og sjukeheimen Nordliheimen med kjøkken og vaskeri.
Avdeling for arbeid og inkludering består av bustadar, avlastning og arbeidssenter.
Avdeling helse som består av legekontor, fysio/ergoterapi, psykisk helse, helsestasjon og Grønt arbeid.

Tenesta består av
Nordlihemen - 28 plassar og 34 årsverk
Heimesjukepleien - 14 årsverk
Kjøkken og vaskeri - 4,5 årsverk

Arbeidsoppgåver

- Oppgåvene består av delegert personalansvar, fagansvar og økonomiansvar i omsorgsavdelinga
- Samarbeid med ulike faggrupper og fagpersoner
- Skape eit godt arbeidsmiljø på tvers i avdelinga
- Fagleg rettleiing/opplæring av tilsette, koordinere dagleg drift, turnusarbeid/turnusgruppe og andre administrative oppgåver
- Arbeide for fagleg utvikling og kvalitessikring av tenestene
- Utvikle ei felles omsorgsavdeling på tvers.

Krav til kompetanse

- Off.godkjent sjukepleiar eller anna relevant høgskuleutdanning
- Vidareutdanning innan leiing av nyare dato eller anna relevant vidareutdanning som geriatri, palliasjon, kreft, rehabilitering/ evt. master.
- Brei leiarerfaring med gode resultat
- Kompetanse i turnus/ arbeidstidsordningar
- Kjennskap til saksbehandling og kunnskap om aktuelt lovverk
- Reflektert og god på relasjonsarbeid
- Ha ein høg fagleg standard og vil utvikle kvaliteten på tenestene
- Systematisk, dyktig og effektiv
- Samarbeider godt med pårørande
- Kjenne til system som profil, visma ressursstyring

Personlege eigenskaper

- Det vert vektlagt at ein er personleg eigna og har gode referanser
- Har evne til å arbeide både sjølvstendig og i team/samarbeid på tvers
- Er tydeleg og samlande
- Serviceinnstilt
- Sjølvstendig
- Pådrivar
- Teambyggjar
- Utviklings- og prosessorientert
- God i endringsleiing
- Nyfiken og resultatorientert
- Høg etisk standard

Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar ta kontakt med kommunalsjef Monika Kvamme på tlf. 918 65 391.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Kontakter

Navn: Monika Kvamme
E-post: monika.kvamme@austrheim.kommune.no 
Mobil: +4791865391
Arbeid: 56162040

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!