17/11/2020

Avdelingsleiar i avdeling arbeid og inkludering

  • Austrheim kommune
  • Austrheim, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.12.2020

Austrheim kommune søkjer etter avdelingsleiar i fast 100% stilling i avdeling arbeid og inkludering. Stillinga er 37,5 t veke med 60% administrasjon og 40% drift med arbeid kvar 6. helg.

Opplysninger avdeling

Helse og omsorgstenesta i Austrheim består av 3 avdelingar:

  • Avdeling for omsorgstenester som består av heimesjukepleien og sjukeheimen Nordliheimen med kjøkken og vaskeri.
  • Avdeling for arbeid og inkludering består av bustadar, avlastning og arbeidssenter.
  • Avdeling helse som består av legekontor, fysio/ergoterapi, psykisk helse, helsestasjon og Grønt arbeid.

Arbeidsoppgåver

- Ansvar for den daglege drifta av tenesta til funksjonshemma
- Delegert personalansvar, fagansvar og økonomiansvar
- Arbeide for kvalitetssikring og utvikling av tenestene
- Fagleg rettleiing/opplæring av tilsette, koordinere dagleg drift, turnusarbeid (turnusgruppe)
- Sikre rapportsystem, god informasjonsflyt og dokumentasjon
- Ansvar for §9 vedtak
- Ansvar for å følgje opp pårørande

 

Krav til kompetanse

- Off. godk vernepleiar
- Vdareutdanning innan leiing av nyare dato evt. vidareutdanning i andre aktuelle fagområde som psykisk helsearbeid, miljøarbeid o.l.
- Brei leiarerfaring med gode resultat
- Anna relevant vidareutdanning
- Kjennskap til saksbehandling og kunnskap om aktuelt lovverk
- Ha ein høg fagleg standard
- Ta imot og gje rettleiing
- Systematisk, dyktig, effektiv
- Kompetanse innan turnus/arbeidstidsordningar og lovverk
- Ansvar for utvikling av tenestene på tvers i avdelinga helse og omsorg.

Personlege eigenskaper

- Er løysingsorientert og positiv
- Tar initiativ og ansvar
- Har evne til å arbeida sjølvstendig og, men også i team
- Har ståpå vilje og gode samarbeidsevner
- Er tydeleg og samlande
- Serviceinnstilt
- Sjølvstendig
- Pådrivar
- Teambyggjar
- Utviklings- og prosessorientert
- God i endringsleiing

Det vert vektlagt at ein er personleg eigna og har gode referanser

Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar ta kontakt med kommunalsjef Monika Kvamme på tlf. 918 65 391.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Kontakter

Navn: Monika Kvamme
E-post: monika.kvamme@austrheim.kommune.no 
Mobil: +4791865391
Arbeid: 56162040

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!