16/11/2020

Ergoterapeut, Storhaugen helsehus

 • Kristiansund kommune
 • Kristiansund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.11.2020

Vi har ledig et 100 % vikariat i 6 måneder som ergoterapeut ved avdeling for forebygging og rehabilitering ved Storhaugen helsehus.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til ergoterapitjenester i hjemmet.

Om avdelingen

Avdeling forebygging og rehabilitering utgjør kommunens merkompetanse innen habilitering/rehabilitering, forebygging, samt friskliv og mestring for innbyggerne over 18 år. Vi utøver en kunnskapsbasert praksis i tråd med nasjonale føringer, Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi tilbyr tjenester både i og utenfor institusjon. Velferdsteknologi og hverdagsmestring er viktige satsningsområder.

Vår visjon er å drifte varierte tjenestetilbud som fremmer brukers muligheter for aktivitet og deltagelse i samfunnet uansett type og grad av funksjonsnedsettelse.

Arbeidsoppgaver

 • oppgaver knyttet til hjemmet og institusjoner
 • opptrening, aktivitet og mestring
 • funksjonsvurdering
 • boligvurdering
 • hjelpemidler/velferdsteknologi
 • opplæring, råd og veiledning

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor i ergoterapi
 • førerkort klasse B
 • beherske IKT-verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring innen fagområdet
 • relevant videreutdanning innen hab/rehab-området
 • erfaring med individuell behandling og gruppebehandling
 • erfaring med tverrfaglig vurdering og samarbeid

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe tverrfaglig med fokus på brukers mål, verdighet og deltagelse
 • ansvarsbevisst
 • inneha høy grad av fleksibilitet/omstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • fleksitidsordning
 • et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt:

Elisabeth Sjåvik, Tlf: +47 71573565, Mobil +47 97768415, Epost: Elisabeth.Sjavik@kristiansund.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid. Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet. Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for samfunnsmedisin og kommunale legetjenester, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator og dagtilbud for personer med demens.

Simulering -- og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!