16/11/2020

Pedagogisk psykologisk rådgiver

 • Askøy kommune
 • Askøy, Norge
PP-tjeneste

Beskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 31.12.2020

PPT Askøy har en 100 % ledig fast stilling. Vi søker derfor etter en spesialpedagog med psykologfaglig kompetanse eller en autorisert psykolog. 

Vi søker en person som kan bidra til et allerede godt arbeidsmiljø,  delta i videreutvikling av den tverrfaglige kompetansen samt være en god støttespiller til våre samarbeidsparter.

Arbeidsoppgaver

Arbeid/ansvar

 • Følge opp individsaker, utrede og skrive sakkyndig vurdering, jfr. lovverk
 • Delta i tjenestens systemrettede arbeid herunder nettverk, prosjekter og veiledning av pedagogisk personale i skolen.
 • Deltakelse i organisasjons- og kompetanseutvikling sammen med barnehage og skole.
 • Fastkontaktansvar legges til skole.
 • Andre oppgaver kan knyttes til stillingen utover det som er beskrevet over.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning, kompetanse og/eller erfaring innenfor spesialpedagogikk 
 • Utdanning, kompetanse og/eller erfaring innenfor psykologi 
 • Det er ønskelig at søker har utdanning/kompetanse innenfor både spesialpedagogikk og psykologi. 
 • Søker må ha utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år
 • Kompetanse og/eller erfaring knyttet til organisasjonsutvikling
 • Kompetanse og/eller erfaring knyttet til psykiske helsearbeid.
 • Kompetanse og/eller erfaring knyttet til læringsledelse
 • Kompetanse og/eller erfaring knyttet til sammensatt problematikk
 • Søker må ha kompetanse i/og interesse for veiledning.
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra PP-tjenesten.
 • Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Søker bør ha førerkort klasse B da en skal være tilstede på ulike skoler som del av  fastkontaktansvaret og systemarbeid.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse
 • Psykologer som søker må ha godkjent autorisasjon, samt kunne fremvise dokumentasjon på dette.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Kan samarbeide og bidra faglig i tverrfaglige team
 • Jobber systematisk, strukturert og målrettet.
 • Har gode muntlige/skriftlige kommunikasjonsferdigheter og arbeider selvstendig.
 • Har evne til observasjon og refleksjon, samt delta i utvikling av kontorets tolkningsfellesskap.
 • Er endringsvillig og fleksibel i en PP-tjeneste som stadig er i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig.
 • Vi oppfordrer begge kjønn om å søke.
Vi tilbyr
 •  Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger 
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Tjenestested har avtale knyttet til ev. spesialiseringsbehov for psykologer.

 

Generelle opplysninger:

I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. 

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende: 

 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår

Kontaktinformasjon

Jan Heggertveit
Leder
56 15 84 50
post.ppt@askoy.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!