02/11/2020

Prosjektstilling tilsyn mindre avløpsanlegg

  • Lyngen kommune
  • Lyngen, Norge
VAR - VVA - VVS

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.01.2020

Lyngen kommune har i 2020 vedtatt forskrift for mindre avløpsanlegg og skal nå starte opp med tilsyn av mindre avløpsanlegg.

Lyngen kommune har prosjektmidler som vil fordele seg over flere år. Stillingen vil høre inn under teknisk drift som yter tekniske tjenester til kommunens innbyggere og virksomheter. Et av ansvarsområdene til teknisk drift er forvaltningsoppgaver innenfor renovasjon, separate utslipp og forurensning og ansvar for drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg.

I 2021 har vi prosjektmidler til å ansette en person i prosjektstilling for tilsyn mindre avløpsanlegg i inntil 6 måneder.

Ansettelsesform

Engasjement,   Prosjekt  

Søk her!