16/10/2020

Faglærer, digitalisering og teknologisk utvikling - Fagskolen i Østfold

 • Viken fylkeskommune
 • Kråkerøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.10.2020

Fagskolen i Østfold har ledig inntil 50% undervisningsstilling. En midlertidig engasjementstilling i forbindelse med etablering av nytt studium: Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien. Brenner du for digitalisering og teknologisk utvikling kan du være den vi søker. Hvorfor ikke benytte anledningen til å gi fagarbeidere i næringsmiddelindustrien et digitalt løft.  Stillingen kan deles på flere.

Fagskolen er et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Østfold tilbyr utdanninger innen teknisk, helse o oppvekst. Teknisk har utdanningstilbud innen kjemi (mat- og prosessteknikk), bygg, BIM, elkraft og maskinteknikk. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag.

Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi voksne engasjerte studenter med praktisk bakgrunn, økt kompetanse.

Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, på nett og i de lokaler skolen disponerer. 

For mer informasjon om skolen, se https://fagskolen-ostfold.no/ og skolens facebookside. 

Arbeidsoppgaver

 • sted- og nettbasert undervisning med hovedvekt på emner og tema relatert til vårt nye studietilbud Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien, med tilhørende for- og etterarbeid
 • tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • relevant høgskole-, universitet- eller fagskoleutdanning og relevant arbeidserfaring
 • pedagogisk kompetanse, søkere som ikke har PPU eller tilsvarende vil også kunne bli vurdert
 • kunnskap om digitalisering og teknologisk utvikling generelt
 • kunnskap om innsamling og tolkning av digitale data, utvikling og endring i prosess og produksjon, fortrinnsvis fra næringsmiddelindustrien
 • gode IKT kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • engasjert, med ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø
 • gode samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk 

Om arbeidsgiveren 

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 

Kontaktperson:
Heidi Gamlesanne
Utdanningsleder, teknisk
Telefon 69 38 13 31
954 02 667

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!