16/10/2020

Faglærer, BIM anlegg - Fagskolen i Østfold

 • Viken fylkeskommune
 • Kråkerøy, Norge
Bygg og anlegg Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

 

 

SØKNADSFRIST: 29.10.2020

Fagskolen i Østfold har ledig 50% undervisningsstilling som faglærer, BIM (anlegg). Stillingen er en engasjementstilling som vil bli vurdert omgjort til fast stilling etter seks måneder dersom behovet er til stede. Fagskolen i Østfold  har fra før studier og engasjerte BIM-faglærere i BIM Konstruksjon. BIM anlegg er et helt nytt studietilbud hos oss som starter opp høsten 2020. 

Fagskolen er et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Østfold tilbyr utdanninger innen teknisk, helse og oppvekst. Teknisk har utdanningstilbud innen BIM, bygg, kjemi (mat- og prosessteknikk), elkraft og maskinteknikk. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag.

Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi voksne engasjerte studenter med praktisk bakgrunn, økt kompetanse.
Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, på nett og i de lokaler skolen disponerer.

For mer informasjon om skolen, se http://www.fagskolen-ostfold.no og skolens facebookside

Arbeidsoppgaver

 • sted- og nettbasert undervisning i BIM-relaterte fag med hovedvekt på emner og tema relatert mot anleggsbransjen, med tilhørende for- og etterarbeid
 • tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning, minimum fagskole eller annen relevant høyere utdanning og praksis
 • pedagogisk kompetanse, søkere som ikke har PPU eller tilsvarende vil også bli vurdert
 • relevant arbeidserfaring innen fagområdet anlegg
 • BIM kompetanse innenfor software brukt innen fagområdet anlegg
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • engasjert, med ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø
 • gode samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk
 

Om arbeidsgiveren 

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: HEIDI GAMLESANNE
Stillingstittel: Utdanningsleder, teknisk
Telefon: 69 38 13 31
954 02 667

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!