14/10/2020

Prosjektingeniør Sentrumsprosjektet, 100% fast

 • Vestby kommune
 • Vestby, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.11.2020

Vestby kommune/ Sentrumsprosjektet søker prosjektingeniør, 100% fast stilling

Vestby kommune søker etter prosjektingeniør til sentrumsprosjektets organisasjon. Vestby kommune er midt oppe i en stor utbygging av sentrum. Vedtatt områdeplan gir muligheter for bygging av inntil 6500 boliger gjennom tre faser, og første utbygger er godt i gang.

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av infrastruktur som veier, parker og torg, til en verdi av ca. 470 mill. kr. Det er etablert en intern prosjektorganisasjon som styrer alle aktiviteter. Prosjektorganisasjonen består i dag av tre medarbeidere. Første veiutbygging ferdigstilles i disse dager.

Prosjektet søker nå en prosjektingeniør som får ansvar for koordinering og oppfølging av ulike aktiviteter rettet mot utbyggere, entreprenører, statlige og fylkeskommunale etater, rådgivende konsulentselskaper og ikke minst mot interne faginstanser innenfor Kommunalteknikk og Plan, bygg og geodata. Du vil få en sentral rolle med koordinering og oppfølging av spesielt veiprosjekter. Stillingen er plassert i en prosjektorganisasjon som er organisert i rådmannens stab. Du rapporterer til prosjektleder.

Ettersom stillingen innebærer tett samarbeid i en prosjektorganisasjon vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. For å lykkes i rollen har du gode relasjons- og kommunikasjonsevner, jobber systematisk og strukturert og har gode evner til å se helhet og sammenhenger.

Arbeidsoppgaver;

 • Samhandling mot interne og eksterne aktører
 • Delta i prosjektmøter
 • Prosjektoppfølging
 • Rapportering
 • Være prosjektets representant i ulike faser av prosjektgjennomføringen
 • Koordinere og kvalitetssikre arbeid i gjennomføringsfasen
 • Konsekvens- og risikovurderinger
 • Være en integrert og proaktiv del av prosjektorganisasjonen og bidra til å utvikle kompetanse og kapasitet

Dine kvalifikasjoner;

 • Det kreves relevant høyskole-/ universitetsutdanning (ingeniør/ sivilingeniør)
 • Solid og relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Fortrinnsvis kunnskap om veiutbygging
 • Generell ingeniørfaglig kompetanse (vei, bygg, el-fag mm.)
 • Fortrinnsvis erfaring fra prosjektarbeid
 • Fortrinnsvis erfaring fra ingeniørfaglig stilling

Personlige egenskaper;

 • Liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Effektiv, systematisk og strukturert
 • Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Må like å jobbe etter mål og innenfor tidsfrister
 • Du er utviklings- og løsningsorientert, og bidrar med verdi inn i framdriftsplaner
 • Evner å være analytisk i en helhetlig sammenheng

Vi kan tilby;

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen.

Kontaktperson er prosjektleder Trond Solbakken på tel; 64 98 01 62/ 952 60 994.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!