09/10/2020

Fast stilling med saksbehandler-, økonomi- og merkantile oppgaver

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Administrasjon - Økonomi Saksbehandler

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 29.10.2020

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus.

Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Tjenesten er inndelt i 3 team: 2 mottak/undersøkelse/hjelpetiltak og 1 omsorgsteam. Arbeidet på teamene ledes av teamleder. En teamleder har stedfortreder- og støttefunksjon for barnevernleder.

Følgende stillinger er ledige:

1 x 100 % fast stilling med saksbehandler-, økonomi-, og merkantile oppgaver ledig fra 1.1.2021

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav for stillingen med 100 %-stilling med oppgaver innen økonomi

Kontere og attestere faktura i Visma Enterprise systemet
Refusjonsoppgaver
Engasjementsavtaler
Føring av timelister
Legge inn og behandle faktura i Familia
Samarbeide med leder ved månedlig økonomirapporter, samt e-budsjett en gang pr år
Være en pådriver i arbeidet for å arbeide smartere og mer effektivt
Kjøre regnskaps fil månedlig
Kjøre lønns fil månedlig
Utarbeide engasjementsavtale

Kvalifikasjonskrav for stilling med økonomi oppgaver
3-årig høgskole innen økonomi
Erfaring fra arbeid innen økonomi og feltet barnevern
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gode ferdigheter innen Excel og PowerPoint
Personlig egnethet vil bli vektlagt, samt det å være analytisk og strategisk, strukturert og selvstendig.
Politiattest vil bli krevd av de som tilsettes i stillingene.

Vi tilbyr
Stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer
Godt arbeidsmiljø
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling
Fleksibilitet mht. avvikling av ferie og avspasering
En tjeneste med høy faglig standard og fokus
En kommune med stort fokus på barn og unge og tidlig innsats

Øvrige vilkår
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Politiattest vil bli krevd av de som tilsettes i stillingene.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wanja Brattli, Mobil +47 45877914, Epost: wanja.brattli@halden.kommune.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!