10/10/2020

2x100 % fast stilling som fastlege

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.10.2020

Har du lyst til å være fastlege, men uten å drive egen bedrift? Har du lyst til å jobbe et sted hvor du lærer noe nytt hver dag?

Da bør du søke jobb hos oss. Båtsfjord har et legekontor med for tiden 3 fastlegehjemler og 2 LIS1-stilling. Legene har fastlønn og bonusordning, og en listelengde på ca 800 pasienter. Legene har en hverdag med overkommelig pasientliste og en god bonusordning som gjør at de får noe igjen i perioder hvor de kanskje må jobbe noe ekstra. 

Helse og omsorg består av hjemmebaserte tjenester, kurative tjenester og sykestue med sykehjem og demensavdeling. Sykehjemmet består av 16 faste sykehjemsplasser, derav 8 plasser i egen avdeling for demente, to akutt-/kadplasser, korttidsplass og rehab.plass, samt institusjonskjøkken. Tjenestene er lokalisert i samme bygg.

Arbeidsoppgaver

 •  Ordinære fastlegeoppgaver
 •  Kommunal ø-hjelp dagtid (fordeles på alle legene) 
 •  Legevakt 
 •  Veiledningsansvar for LIS1 lege(r)
 •  Kommunale oppgaver inntil 7,5 timer pr. uke (bl.a helsestasjon, sykestue/hjem, PU)

Kvalifikasjonskrav

Faglige:

 •  Ønskelig med spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 •  Må ha autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 •  Beherske skandinavisk skriftlig og muntlig
 •  Erfaring fra allmennlegepraksis er en fordel

Personlige:

 •  Løsningsorientert
 •  Selvstendig
 •  Evne til å takle høyt arbeidstempo
 •  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 •  Fleksibel

Vi tilbyr

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå
 • Kompetanseutvikling i forhold til arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt (folkereg. i Finnmark)
 • Hjelp til å finne bolig
 • Full barnehagedekning
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Generelt

 • Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr. § 5-4 i helse-og omsorgstjenesteloven fremlegges, prøvetid er 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Oppgi minst to referanser i søknaden.

Spørsmål om stillingen

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!