01/10/2020

Fastlege ved Inderøy Legesenter

 • Inderøy kommune
 • Inderøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.10.2020

Ledig stilling som fastlege ved Inderøy Legesenter fra 01.10.2020. Inderøy Legesenter har i dag 8 fastleger og turnuslege.

Fastlegelisten har nå 700 pasienter og skal bygges opp til et listetak på 920 innbyggere med 4 kurative dager. I tillegg har stillingen 7,5 timer/uke som helsestasjonslege.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Helsestasjonslege
 • Fastlegen tilpliktes deltakelse i legevakt. I Inderøy kommune er legevakt på kveld, natt og helger og høytidsdager organisert i et eget interkommunalt selskap sammen med kommunene Frosta, Levanger og Verdal. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er lokalisert i nye lokaler nært ved Sykehuset Levanger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

Inderøy kommune inngår avtale om husleie for kontorlokaler i Inderøy Helsehus AS.

Legepraksis drives i lokaler i Inderøy Legesenter. Og i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.
Det er i dag en avtale om 20 % stilling ved helsestasjon, tilknyttet stillingen. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov for legeoppgaver.

Andre avtaleforhold enn fast tilsetting i kommunal stilling som fastlege kan vurderes, som selvstendig næringsdrivende.

Kontaktinformasjon

Bente Heggdal Molde, Enhetsleder, 95009286, Bente.Heggdal.Molde@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!