21/09/2020

Vikariat teknisk sektor - 100%

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Brannvern Bygg og anlegg Vedlikehold - Drift

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: Løpende

Vi har ledig et halvt års vikariat ved teknisk sektor. Stillingen gjelder alle pålagte arbeidsoppgaver knyttet til vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg. Stillingen deltar i planlagt brøyteturnus for sesongen 2020/2021. Brøyteturnus er firedelt med vakt hver 4. helg. I vikariatet vil funksjon som utrykningsleder i brannvernet kunne inngå.

Tiltredelse snarest mulig.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

Drift og vedlikehold av kommunaltekniske bygg og anlegg; herunder vann- og avløpsanlegg, veier, offentlige bygninger mv.

Snebrøyting og snerydding i Mehamn etter regulert oppsatt tjeneste. I brøytingen inngår kommunal brøytebil og hjullaster, samt øvrig utstyr. Tjenesten omfatter:

Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser

Brøyting/snerydding av fortau og parkeringslommer langs fylkesveien gjennom Mehamn

Snerydding ved kommunale bygninger/institusjoner

Dersom du besitter kompetanse som utrykningsleder vil du inngå i brannvernet (turnustjeneste), dette er ikke et krav.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en omgjengelig og serviceinnstilt medarbeider med:

 • Førerkort klasse C
 • Maskinførerbevis M2 og M5
 • Relevant erfaring
 • Gode norskkunnskaper
 • Plettfri vandel
 • Helsesattest

Personer som ikke har både førerkort klasse C og maskinførerbevis, men kun en av delene, kan også søke stillingen.

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med tariff og kvalifikasjoner

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan stilles til byggforvalter Inge Kristiansen på mobil 97629469 eller e-post inge.kristiansen@gamvik.kommune.no

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!