11/09/2020

Fast ingeniør i kombinert stilling to områder

  • Gratangen kommune
  • Gratangen, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Saksbehandler

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 27.09.2020

Dette er en fast stilling på 100% der oppgaver kombineres med 50% kommunal saksbehandling, primær byggesaksbehandling, og 50% som kart- og oppmålingsingeniør.

Gratangen kommune er vertskommune innenfor kart og oppmåling for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen.

Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere. 

Arbeidsoppgaver

- Saksbehandler byggesak
- Saksbehandler i andre saker som berører sektoren.
- Være med i kommunens strategiske utviklingsarbeid.
- Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestetilbud.
- Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak.
- Prosjektarbeid.
- Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer.
- Arbeidsoppgaver etter matrikkelloven, herunder eiendomsmåling, saksbehandling,
matrikkelføring, publikumskontakt, samt øvrige GIS-relaterte oppgaver.

Den ansatte kan også bli pålagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk.

- Kunnskap og erfaring innen fagområdet.
- Gode analytiske evner.
- God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
- Faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne.

Ønskelig med:
- godkjenning som matrikkelfører
- erfaring med kart
- erfaring oppmåling
- erfaring med saksbehandling

Absolutt krav: Minimum førerkort klasse B.

Nærmere opplysning

Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid.

Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste
arbeidsår.

Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica
GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) samt er en IA-kommune.
Fine muligheter for friluftsliv. Ledige barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk.

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun
søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no 

Kontaktpersoner:
Torbjørn Johnsen
Avdelingsleder
E-post torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no 
Mobil 41409708
Arbeid 41409708

Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder
E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no 
Mobil 94809025
Arbeid 77021800

Erlis Anderzen
Leder kart og oppmåling
E-post Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no 
Mobil 97138044
Arbeid 97138044

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!