10/09/2020

Lærar ved Hauge oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Svelgen, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.09.2020

Hauge oppvekst er eit oppvekstsenter som består av Stasjonen barnehage med tre avdelingar og Hauge skule som er ein barne- og
ungdomsskule med 116 elevar.

Vi har ledig ei stilling som lærar i 100% frå snarast og  resten av skuleåret 2020/2021. 

Arbeidsoppgåver

Fagynskje: matematikk og  naturfag

Kvalifikasjonar

Vi søkjer deg som er utdanna lærar.

Søkjarar med anna fagkompetanse blir også oppmoda om å søkje. 

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Personlege eigenskapar

  • Gode samarbeidsevner
  • Tydeleg og motivert leiar i klasserommet
  • Engasjert til det beste for elevane

Vi tilbyr

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.

Kontaktpersoner:
Kåre Magne Moe
Driftssjef
95982948

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!