10/09/2020

90 % vikariat som helsefagarbeidar Utneheimen

 • Ullensvang kommune
 • Ullensvang, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.10.2020

 • Vikariatet er ledig  frå dags dato tom 31.12.20,  kan verta forlenga

 • I turnus 

 • Årsturnus ( 52 veker)

 

Ansvars og arbeidsområde:

 • Legemiddelhandtering

 • MIljøarbeid Det innebærer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak

 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard

 • Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingane 

 • Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon

 • Halde seg fagleg oppdatert 

 • Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem Kvalifikasjonar:

 • Helsfagarbeidar/hjelpepleiar, assistentar kan søkje  og verta vurdert 

 

Personlege eigenskapar:

 • Positiv 

 • Engasjert 

 • Gode samarbeidsevner 

 • Fleksibel

 • Punktlig og strukturert 

 • Førarkort klasse B

 • Gode norskkunnskapar

Kontaktpersoner:
Kari Skare Storhei
mob: +47 90999842

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!