10/09/2020

Faste helgestillingar ved Utneheimen

 • Ullensvang kommune
 • Ullensvang, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.10.2020Vi har ledig:

14 % ( tredje kvar helg)

21 % ( anna kvar helg)  

Ansvars og arbeidsområde:

 • Legemiddelhandtering ( gjeld hjelpepleiar/helsefagarbeidar )

 • MIljøarbeid Det innberer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak

 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard

 • Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingene 

 • Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon

 • Halde seg fagleg oppdatert 

 • Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem  

Kvalifikasjonar:

 • helsefagarbeidar / hjelpepleiar , assistentar kan søkje og verta vurdert 

Personlege eigenskapar

 • Positiv 

 • Engasjert 

 • Gode samarbeidsevner 

 • Fleksibel

 • Punktlig og strukturert 

 • Førarkort klasse B

 • Førarkort klasse B  

 • Gode norskkunnskapar

Kontaktpersoner:
Kari Skare Storhei
mob: +47 90999842

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!