10/09/2020

93,2 % stilling som sjukepleiar i tredelt turnus, hovudsakleg nattevakter, ledig frå 28.10.20 ved Utneheimen

 • Ullensvang kommune
 • Ullensvang, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

Ullensvang kommune Utneheimen

SØKNADSFRIST: 03.10.2020

Arbeids og ansvarsområde er blant anna :

 • Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål 

 • Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar

 • Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt - Profil

 • Legemiddelhåndtering og opplæring

 • Oppfølging etter legevisitt

 • Halde seg fagleg oppdatert 

 • Følgje  eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak

 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane

Kvalifikasjonar

 • Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert

 • Positiv 

 • Engasjert

 • Gode samarbeidsevner

 • Fleksibel

 • Punktlig og strukturert

 • Førarkort klasse.B 

 • Gode norskkunnskapar

 • Interessert i å arbeide med eldre mennesker

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner

 • Evner til nytenkning

 • Likar utfordringar

 • Tar initiativ og ansvar 

Me kan tilby:

 • Årsturnus (52 veker)

 • Godt fagmiljø

 • Godt arbeidsmiljø

 • Fleirkulturelt arbeidsmiljø

 • God kjønnsfordeling blant tilsette 

Ullensvang kommune kan tilby:

 • Interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter

 • Gode pensjons- og forsikringsordning

 • Gode tenester innan skule og barnehage

 • Storslagen natur, fjord og fjell. Godt utbygde turløyper i fjellet

 • Alpinanlegg åpent både sommar og vinter 

Lønnsvilkår

 • Etter hovedtariffavtalen

 • Rekrutteringspakke for sjukepleiarar

Kontaktpersoner:
Kari Skare Storhei
mob: +47 90999842

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!