09/09/2020

Spesialpedagog barnehage

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: Løpende

Båtsfjord kommune har to barnehager med 4 avdelinger hver, fordelt på små- og storbarns avdeling. Kommunen har god dekning på pedagoger, men ønsker flere.

I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig en 100 % stilling, som spesialpedagog med tiltredelsesdato snarest. Stillingen er et vikariat frem til 1. juli 2021, men med mulighet for forlengelse. 

Vi ønsker:

 • Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav til barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped.
 • Pedagog med erfaring fra barnehage
 • Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte
 • Om vi ikke får søkere som fyller krav til kompetanse, kan vi også vurdere barnehagelærere med spesialpedagogisk erfaring, eventuelt
 • barne-og ungdomsarbeidere med videreutdanning innen spes.ped og erfaring fra barnehage.

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere
 • Kompetanseheving etter oppsatt plan med regional kompetanseutvikling, som har hovedfokus på pedagogisk analyse som verktøy
 • Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring
 • Veiledning og faglig samarbeid både internt og tverrfaglig
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet
 • God pedagogdekning
 • Vikarordning ved fravær
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Generelt

 • Menn oppfordres til å søke
 • Utenlandske søkere må beherske norsk språk jf barnehageloven §18 a)
 • Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 19 i barnehageloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Britt M Hansen, epost britt.hansen@batsfjord.kommune.no , tlf 975 62946.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!