09/09/2020

Sykepleier - Stokmarknes sykehjem

  • Hadsel kommune
  • Hadsel, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.09.2020

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Vi er veldig

stolte av vår vakre natur, våre bruer og havet. Hadsel kommune har universitet, sykehus, videregående skole, samt et

rikt kulturliv

Vi søker sykepleier til følgende stilling:

1x 50% fast, pt. i 2-delt turnus (en aften, resten natt), med arbeid hver 3.helg. 

Om stillingen

Vi har behov for nye sykepleierkollegaer som vil være med oss i videre utvikling av Stokmarknes sykehjem. Vi har behov

for deg som er faglig dyktig og med interesse for geriatri. Vår korttidsavdeling krever også at du synes det er

spennende å møte pasienter med svært ulike og sammensatte problemstillinger. 

Som sykepleier ved Stokmarknes sykehjem vil du ha det sykepleiefaglige ansvaret i avdelingen. Dette innebærer blant

annet å bidra til å sikre at kommunen til enhver tid har et fullverdig sykepleiefaglig tilbud slik at pasienten får den

nødvendige hjelp som de trenger. Du vil i samarbeid med øvrig helsepersonell og faggrupper koordinere

pasientbehandlingene og tilbudet til pasientene. Du vil også ha ansvar for veiledning og opplæring av øvrig

helsepersonell

Tiltredelse snarest mulig. 

Kvalifikasjoner

- Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon

- Personlig egnethet for stillingen

- IKT- kunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Førerkort klasse B 

Ønskede kvalifikasjoner

- Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team

- God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder

- Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester

- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

- Er lyttende og løsningsorientert 

Vi tilbyr

Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til faste sykepleierstillinger i kommunen. Dette

innebærer at nyansatte får tilbud om kr 100.000,- ved tilsetting i 100% stilling. Tilbud om dette blir gitt etter gjennomført

prøvetid.

Beløpet utbetales som et engangsbeløp og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter endt prøvetid.

Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent. 

Vi kan også tilby:

- Utviklende og spennende stillinger der få dager er like

- Konkurransedyktige betingelser

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Et godt fagmiljø med fokus på utvikling

- Vi kan være behjelpelig med barnehageplass

- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og

praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad,

men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de

nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum

bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved

intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør

Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.

Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" 

www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om

du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. 

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du

ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta

kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.

Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:

personal@hadsel.kommune.no

Vår ref.  916

Kontaktperson

Linda M Larsen, Avdelingsleder, mobil: 46945567, linda.larsen@hadsel.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!