17/08/2020

Sjukepleiarar

  • Høyanger kommune
  • Høyanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: Snarast

Ledige heile faste stillingar ved:

  • Høyanger sjukeheim - arbeidstid: 2-delt turnus med arbeid 3.kvar helg.  
  • Kyrkjebø sjukeheim - arbeidstid: 3.delt turnus med arbeid 3.kvar helg. 

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot. 

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon og førarkort kl B . Føremon med relevant praksis.

Vi ynskjer at du:

  • har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • har godt humør
  • behersker norsk skriftleg og munnleg

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter gjeldande tariff. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Søk på stilling ved Høyanger sjukeheim her

Søk på stilling ved Kyrkjebø sjukeheim her

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!