01/08/2020

Sakshandsamar i barneverntenesta

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.08.2020

Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast og fram til 31.07.21.

Kvalifikasjonar

Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog.
Det er fint om du har relevant erfaring.

Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje.

Den som vert tilsett må

  •  ha førarkort kl. B 
  • kunne nytte norsk munnleg og skriftleg    

Personlege eigenskapar

Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit.

Vi tilbyr
  • Løn etter avtale
  • God pensjonsordning og heildøgns forsikring
  • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar
  • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato · 

KONTAKTPERSON:
Anita Brevik
Driftssjef Familie og helse
 95982939

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!