31/07/2020

Sykepleiere - Sentrum sykehjem

 • Bodø kommune
 • Bodø, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 16.08.2020

Er du vår nye sykepleier?

Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens.

Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen.

Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett.

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling
 • Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering
 • Pårørendesamarbeid
 • Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen
 • Implementering av ProAct, undervisning og opplæring
 • Miljøarbeid med fokus på en verdig hverdag
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell

Du får støtte fra et lederteam som ønsker å tilrettelegge for god oppgaveløsning, samspill, godt arbeidsmiljø, faglig fokus og kvalitet på tjenesten.

Vi kan tilby deg:

 • Fagutviklende miljø, faglig påfyll gjennom faglunsjer og eksterne kurs
 • Fagsykepleierkollega som jobber med fagutvikling
 • Mulighet for videreutdanning dekket av arbeidsgiver
 • Faste sykepleiermøter
 • Avsatt tid til administrative oppgaver
 • Todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg
 • Fadderordning med støtte og oppfølging fra sykepleierkollega, avdelingsleder og fagsykepleier
 • Konkurransedyktig lønn

Om stillingen:

Sentrum sykehjem ligger i hjertet av Bodø med tilgang til byens grønne lunger og øvrige fasiliteter. Sykehjemmet har 6 korttidsplasser og 54 langtidsplasser fordelt på 10 sekserenheter. Målgruppen vår er mennesker med demenssykdom. Vi ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder i et tverrfaglig miljø. Det er viktig for oss å yte personsentrert omsorg hvor pårørende inkluderes. Vi er sertifisert som Livsgledehjem.

Vi søker etter sykepleiere i 100 % faste stillinger. Ledig fra d.d.

Den ene stillingen er fordelt mellom Sentrum sykehjem og Bemanningskontoret. Du kan lese mer om Bemannigskontoret lenger ned.

Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene.

Vår nye sykepleier må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk.

Det er ønskelig at du har:

 • Praksis fra geriatri/ demensomsorg. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er ønskelig, men oppfordrer alle sykepleiere til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrighet og engasjement
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • I stand til å bevare roen i en hektisk arbeidshverdag og ta gode avgjørelser
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Positivitet og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

Bemanningskontoret

Bodø kommune satser på heltidskultur, og i den forbindelse har vi opprettet et Bemanningskontor som skal bidra til dette. Vi ønsker derfor å lyse ut de fleste stillingene som 100%. Det vil bli laget en turnus for hele stillingen, der du primært vil være vikar i prosenter av stilling på Sentrum sykehjem. Personalansvaret vil i all hovedsak tilhøre Sentrum sykehjem.

Fordeling for stillingen er 60 % ved Sentrum sykehjem og 40 % ved Bemanningskontoret. Gjerne ta kontakt med leder på Bemanningskontoret for mer informasjon.

Annet

Ta gjerne kontakt med oss:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Omfang

Heltid (3 stillinger)

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!