31/07/2020

Næringsutvikler

 • Folldal kommune
 • Folldal, Norge
Administrasjon - Økonomi Samfunnsutvikling

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.08.2020

Kort om stillingen:
Næringsutvikling i Folldal kommune er mer enn bare arbeidsplassutvikling. Som næringsutvikler har man stor mulighet til å påvirke mange deler av folldalssamfunnet. Dette skjer i samarbeid med politikere, administrasjonen og næringslivet i kommunen.

Om tjenesteområdet:
Stillingen som næringsutvikler er organisatorisk plassert i rådmannens stab.  Næringsutvikleren vil også være daglig leder for Folldal Næringspark AS. Folldal Næringspark (Gulhuset) forvalter og leier ut kontorlokaler til bedrifter og er et heleid kommunalt selskap.

Arbeidsoppgaver:

 • kommunens kontakt for bedrifter og etablerere
 • veiledning knyttet til det offentlige virkemiddelapparatet
 • planarbeid med spesielt ansvar for strategisk næringsplan og tilliggende planer
 • oppfølging av kommunens forpliktelser som nasjonalparkkommune
 • oppfølging av turistveg Rondane og medspiller for reiselivsnettverket
 • saksbehandling for de fleste saker som angår kraftfond og næringsfond
 • pådriver for infrastrukturtiltak som er av betydning for næringslivet
 • daglig leder av Folldal Næringspark AS
 • koordinering av kampanjer og aktiviteter i samspillet kommune-næringsliv
 • være med på å skape en offensiv og optimistisk utviklingskultur i Folldal kommune

Krav til stillingen:

 • høyere utdanning i fag som er relevant for stillingen
 • har faglig relevant erfaring helst fra både offentlig og privat virksomhet
 • kunnskap om samspillet mellom privat og offentlig sektor
 • kunnskap om virkemiddelapparatet

Personlige egenskaper:

 • er positiv og ser muligheter
 • har gode samarbeidsevner 
 • evne til å bygge tillit
 • samlende

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Særskilte krav til stillingen:
Førerkort for bil

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • tariffestet pensjons- og forsikringsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • en variert og utfordrende jobb
 • et positivt og godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner:

Torill Tjeldnes
mob: +47 905 57 118


Søk her!