14/07/2020

Leder økonomi og stab

  • Sandefjord kommune
  • Sandefjord, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.09.2020

Har du full kontroll? Da er det kanskje du som skal bli vår nye stabssjef? Vi i kommunalområde for kultur, idrett og fritid trenger deg som har økonomisk utdanning, samt erfaring som gjør deg i stand til å være med på å utvikle kommunen mot ambisiøse mål. Høres dette ut som en jobb du kunne tenke deg - så er dette stillingen du skal søke!

Kommunalområdet kultur, idrett og fritid er organisert med en sentral stab og fire seksjoner; Kultur og kino, Bibliotek, Park, idrett og friluftsliv og Dokumentsenteret.

Økonomi og stab bistår kommunalsjef og ledere i kommunalområdet og har samhandling med politikere, ledere og arbeidstakerorganisasjoner. Et vesentlig anliggende er å utvikle kommunalområdet med alle fagområder, samt å utvikle en samhandlingsmodell i tråd med rådmannens forventninger. Dette er en stilling med interessante arbeids- og utviklingsoppgaver i spenningsfeltet politikk og administrasjon. Seksjonen har et samordningsansvar for økonomiplaner og budsjetter, økonomiske kalkyler, analyser og utredninger.

Seksjonsleder vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe og forventes å ta et aktivt medansvar for kommunalområdets samlede tjenestetilbud. Det overordnede målet for kommunalområdet er å videreutvikle Sandefjord som kultur- og fritidskommune gjennom et bredt spekter av kultur- og fritidstilbud og å bidra til attraktive, gode og trygge bo- og livsforhold for innbyggerne generelt, og for barn og unge spesielt. En forståelse av de samlede utfordringene kommunesektoren står overfor, samt kreativitet, vilje og utholdenhet til å løse dette fellesskapet, forventes.

Du vil bli en del av et arbeidsfellesskap som har et godt arbeidsmiljø og som besitter god erfaring og kunnskap.

Stillingsinformasjon
Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Tiltredelse: 01.01.2021

Sentrale arbeidsoppgaver
• Analyse av utvikling, resultatoppnåelse og måloppnåelse
• Budsjettering, rapportering og regnskapsavleggelse
• Sikre gjennomføring av fremtidsrettede endrings- og effektiviseringsprosesser
• Lede med et helhetlig, strategisk og økonomisk blikk
• Være pådriver for innovativ utvikling i sektoren mot definerte mål, hvor samhandling, digitalisering og nye arbeidsmåter står sentralt
• Saksbehandling og rådgivning
• Personal-, økonomi-, utvikling- og resultatansvar

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning innen økonomi på høyskolenivå (min. bachelor)
• Relevant erfaring fra stabsrettet arbeid i private eller offentlige virksomheter
• Ønskelig med ledererfaring
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Kunnskap om offentlig forvaltning
• Dokumenterte resultater fra organisasjons- og tjenesteutvikling
• Evne til strategisk og utviklingsorientert tenkning
• Gode samarbeidsevner/relasjonelle ferdigheter

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
• Spennende faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
• Muligheter til å påvirke utviklingen av en virksomhet som betyr mye for innbyggerne
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Bedriftsidrettslag med et rikt treningstilbud
• Lønn etter avtale

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 – leder.

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner:

Kristin Flåtten
mob: +47 95788780

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!