07/07/2020

Fastlege, legehjemmel deleliste selvstendig næringsdrivende, Sjøsia legekontor

  • Steinkjer kommune
  • steinkjer
Helse - Sosial - Omsorg Lege

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 10.08.2020

Stillingsprosent: 50

Da nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å trappe ned, lyses det nå ut deleliste som selvstendig næringsdrivende fastlege Sjøsia legekontor i Steinkjer kommune fra 1. september 2020, eller etter nærmere avtale.

Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Deleliste vil si at en lege over 60 år ønske å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksisen til annen lege. Legen fratrer da som hovedregel senest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år.

Hjemmelen drives ved Sjøsia legekontor i Steinkjer sentrum. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med tre andre hyggelige kollegaer, hvor to er spesialister i allmennmedisin. I tillegg har kontoret avtale med kommunen om LIS 1 lege. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt Infodoc journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.sjosialegekontor.no
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.

Arbeidsoppgaver

Hjemmelen har en listestørrelse på 1213 pasienter og et listetak på 1100 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket maksimalt til 25 % mer enn listelengden ved etablering av deleliste. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. 

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker under spesialisering innen allmennmedisin. Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Søknad må inneholde CV, kopi av autorisasjon og minst 2 referanser.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr

Ved søknad som selvstendig næringsdrivende, vil det ved oppstart av legehjemmelen bli gitt stimuleringstilskudd fra kommunen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av kontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr 850 000,-. Kommunen tilbyr også lønn i inntil 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin.

Videre tilbyr Kommunen:

-         Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
-         Veiledning under LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
-         Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Karin Randi Grøttum
enhetsleder Legevakt og legetjenester
928 39 575
karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no 

Hans Petter Stokke
fastlege, hjemmelsinnehaver
917 37 487
hpstokke@online.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!