07/07/2020

Nettsjef/Nettdirektør

  • Midt-Telemark Energi Holding AS
  • Ulefoss, Norge
Elektro - Automasjon - Rør Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.08.2020

Utfordrende stilling i en spennende bransje i endring.

Nettsjefen inngår i Midt-Telemark Energi Holding AS sin konsernledelse og rapporterer til konserndirektør. Dersom selskapet blir pålagt å ha egen direktør i nettselskapet som følge av krav fra Norges-vassdrags og energidirektorat (NVE), vil stillingen bli tillagt denne funksjonen.

Stillingsbeskrivelse

·       Delta i ledergruppen

·       Ledelse av den daglige virksomheten i nettselskapet

·       Støttespiller for adm. direktør og ledergruppen

·       Sikre god planlegging og ansvarlig for etterlevelse av prosesser og retningslinjer

·       Lede selskapets satsing på innovative løsninger innenfor områder som digitalisering, bruk av sensorteknologi, bygging av logiske nett og legge til rette for det grønne skifte

·       Ansvarlig for effektiv drift og vedlikehold i nettet

·       Ansvar for dokumentasjon av alle anlegg

·       Beredskapsansvarlig og ansvarlig for havarihåndtering/feilretting innen nettselskapets område

·       Fremme enhetlig praksis og gode helhetlige anleggsløsninger

·       Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon internt og eksternt

·       Motivere medarbeidere slik at hver enkelt og selskapet utvikler kompetanse i tråd med dagens og fremtidens behov

·       Personalansvar for medarbeiderne som inngår i nettselskapet

Målsetting for stillingen

·       Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

·       Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi

·       Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse/ kvalifikasjoner

·       Mastergrad/sivilingeniør innen elkraft eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse)

·       Erfaren og drivende leder, helst med erfaring fra tilsvarende stillinger

·       God kunnskap og erfaring innen drift av strømnett

·       God kunnskap i bruk av moderne IT systemer

·       Førerkort klasse B

Personlige egenskaper/ledelse og lederstil

·       Ærlig, åpen, tydelig og synlig

·       Evne å se egen enhet i konsernets perspektiv og finne gode helhetlige løsninger.

·       Interesse for fagfeltet og være pådriver for å teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger

·       Målrettet, analytisk og strukturert

·       Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

·       Fokusert på gjennomføring og effektivitet

·       Tillitvekkende og har gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby faglige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt adm.dir. Jon Arne Mørch-Jonassen i Midt-Telemark Energi Holding AS tlf. 916 39 462.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester overs sendes på epost til oss innen 15. august 2020. Søknad merkes "Nettsjef/Nettdirektør"

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!