07/07/2020

Faglærer Rehabilitering/Hverdagsmestring, avd. Sentrum Videregående skole Kongsvinger

 • Fagskolen Innlandet
 • Kongsvinger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 11.08.2020

Har du lyst på en spennende undervisningsstilling ved Fagskolen Innlandet?

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig 45% midlertidig stilling som faglærer Rehabilitering/Hverdagsmestring fra 1.oktober 2020 til 01.07.2022

Om enheten

Helsefagene gjennomføres som deltidsutdanning med undervisning en fast dag i uka. Våre undervisningsteder er pr.d.d Trysil, Hamar og Gjøvik.

Vi planlegger oppstart på Kongsvinger høsten 2020.

For tiden har vi studenter i følgende videreutdanninger: Rehabilitering, Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, Kreftomsorg og lindrende pleie, Demens og alderspsykiatri, Barsel og barnepleie og Målrettet miljøbehandling knyttet til mennesker med utviklingshemming.

Vi søker deg som

 • er løsningsorientert og fleksibel
 • har godt tverrfaglig nettverk og trives med relasjonsbygging
 • holder deg faglig oppdatert
 • har relevant erfaringsbakgrunn og  praksis fra feltet rehabilitering og hverdagsmestring
 • trives med arbeidsoppgaver som fagutvikling, veiledning  og undervisning. 
 • kan veksle mellom oppmøte på Gjøvik og Kongsvinger

Vi tilbyr

 • Godt arbeids-og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
 • Fleksibilitet i arbeidstid og belastning
 • Voksne og motiverte studenter
 • Moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • Mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid
 • Samarbeid med praksisfeltet

Om stillingen

 • 45% midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse.
 • Stillingen inngår som en del av et team innenfor fagfeltet helse på Gjøvik med ukentlig undervisning/veiledning på Kongsvinger.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering, undervising og veiledning innen fagfeltet inkludert oppfølging i praksis.
 • Bidra til faglig utvikling og ajourhold av egen og skolens kompetanse innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

 • god og variert praksis innen nevnte fagområde, fortrinnsvis på minimum bachelornivå
 • søkeren må beherske IKT både som kommunikasjons- og arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges
 • mangel på pedagogisk utdanning kan kompletteres senere i samarbeid med skolen

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Avd.leder Line Narvesen Jørgentvedt
Telefon: 482 88 937

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!