06/07/2020

Personalkonsulent

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Personal - HR - Lønn Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 16.08.2020

Båtsfjord kommune har ledig 100 % stilling som  personalkonsulent. Stillingen er organisert under rådmannen, og har ansvar for lønn- og personal området i kommunen. 

Som personalkonsulent jobber du bl.a med utvikling og gjennomføring av kommunens personalpolitikk, rekruttering, HMS, kompetanse m.m. Arbeidsoppgavene er mange og interessante. 

Som personalkonsulent vil du ha tett kontakt med ledere og tillitsvalgte.

Arbeidsoppgaver

 • Personalforvalting etter gjeldende regelverk
 • Lederstøtte og rådgivning
 • Bistå i rekrutteringprosesser
 • Bistå ved lønnsforhandlinger
 • Bistå ved ansettelser
 • HMS arbeid
 • Oppfølging personalsaker
 • Kompetanseutvikling
 • Rekruttering og oppfølging av lærlinger
 • Saksbehandling
 • Møtesekretær i administrasjonsutvalg, AMU og HTV møter

Kvalifikasjonskrav

 • Ønske om relevant høyere utdanning. Gjerne på bachelornivå eller årsenheter innen relevante fag som organisajonsteori, offentlig forvaltning, jus e.l.
 • Erfaring fra personal og lønnsarbeid generelt. Erfaring innenfor KS tariffområde vil være en fordel.
 • Ønske om erfaring fra offentlig virksomhet/regelverk
 • Gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Må like å jobbe med mennesker, ha faglig tyngde og evne til å omsette teori til praksis.
 • Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektalgt

Vi tilbyr

 • Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til Beate Sund Mobil 41928919  eller Assisterende rådmann  Mobil 97040378 E-post: tove.gotvassli@batsfjord.kommune.no 

I søknaden oppgis minst to referanser. 

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25. 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!