02/07/2020

Helsefagarbeider / Hjelpepleier, Ledige stillinger på sykehjem og i hjemmetjenesten

 • Steigen kommune
 • Steigen, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 17.08.2020

Litt om stillingene og om oss:

Steigentunet har ledige stillinger som helsefagarbeider / hjelpepleier i 50 til 100% stilling. Vi er på jakt etter kompetente og engasjerte fagpersoner, som er faglig dyktige og bidrar til utvikling gjennom endringsprosesser.
Hjemmetjenesten gir primært helsetjenester til hjemmeboende innbyggere ute i kommunen, men noe arbeid til hjemmeboende i omsorgsbolig må også påregnes.
Sykehjemmet gir helsetjenester til pasienter som har behov for heldøgns helsetjenester

I alle avdelinger møter du allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver fordi pasientgruppen ofte har flere sammensatte diagnoser som krever god faglig oppfølging. Vi benytter "Livets siste dager" ved livets sluttfase. I tillegg er livsgledearbeid, miljøterapi og godt pårørendesamarbeid viktige oppgaver i hverdagen.

Sykehjemmet har tre avdelinger;

 • Korttidsavdelingen med inntil 10 plasser,
 • Skjermet avdeling (for pasienter med behov for skjerming på grunn av sin demenssykdom) med 8 plasser
 • Somatisk langtidsavdeling med 16 plasser

Hjemmetjenesten yter praktisk bistand og helsehjelp i private hjem.

 

Hovedoppgaver:

 • Skal yte tjenester i samsvar med virksomhetens visjon, mål og planer.
 • Direkte pleie og omsorg til pasienter på sykehjem og/eller i private hjem.
 • Er medansvarlig for kvaliteten på tjenesteytingen.
 • Er medansvarlig for et godt arbeidsmiljø og deltar i virksomhetens utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier med autorisasjon.
 • Sykepleierstudent/helsefagarbeiderstudent med dokumentasjon fra utdanningssted.
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ansvarsbevisst og ryddig

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø bygget på yrkesstolthet, arbeidsglede og tilhold i nye moderne lokaler.
 • Gode pensjons -og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger:

 • Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
 • Arbeidstakere tilsettes etter Steigen kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Prøvetid på 6 mnd.

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.

Ved spørsmål om stillingene, kontakt:

Leder for sykehjem - Anne Lise Dreyer, mobilnr. 40 45 34 60. anne.lise.dreyer@steigen.kommune.no 

Midlertidig leder for hjemmesykepleien - Siv Johansen, mobilnr. 45 27 98 98. siv.johansen@steigen.kommune.no 

Nøkkelord: ergoterapeut helsefagarbeider

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!