01/07/2020

Avdelingsleder Tjenester i hjemmet, avdeling Osen

  • Åmot kommune
  • Osen, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.08.2020

Sektor helse og velferd i Åmot kommune har 80 % ledig stilling som avdelingsleder for tjenester i hjemmet, avdeling Osen. 

Osen er et bygdesentrum i stor utvikling, spesielt innenfor turisme. Osen ligger ca 3.5 mil fra kommunesenteret Rena.  Tjenesteområdet har base ved Osen pensjonistheim, som har en flott beliggenhet med utsikt over Osensjøen. Pensjonistheimen er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 20 leiligheter. Tjenesteområdet har 10 årsverk i turnus og om lag 50 tjenestemottakere.

Avdelingsleder inngår i sektorens og enhetens ledergruppe. Enhetens ledergruppe består av enhetsleder og avdelingsledere fra tjenester i hjemmet, avdeling Rena og avdeling Osen og Karroa bofellesskap. Det er også tett samarbeid med enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester.

Sektorens ledergruppe er en viktig bidragsyter i utviklingen av tjenesteområdet og av sektoren som en helhet.

Arbeidsoppgaver

  • Avdelingsleder har økonomi- og personalansvar, samt fagansvar innenfor eget tjenesteområde. Du er en lagspiller som samhandler godt med hele kollegiet og sektoren
  • Avdelingsleder skal ivareta faglig, strategisk og praktisk ledelse av tjenesteområde.
  • Som avdelingsleder vil du ha ansvar for å utarbeide mål og strategier. Helhetlig tjenesteforløp, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er noen av tjenesteområdets satsningsområder.

    Kvalifikasjoner
  • Vi søker deg som har helsefaglig utdanning og erfaring.
  • Det er ønskelig med lederutdanning, men lang erfaring kan erstatte formell utdanning.

    Personlige egenskaper
  • Vi er opptatt av hvem du er, hvilke holdninger du har, hvordan du kommuniserer med både brukere av tjenesten, dine medarbeidere, dine overordnede og dine øvrige kolleger.
  • Vår grunnholdning er at alle ledere skal være mestringsorienterte i sitt lederskap. 
  • Å være leder innebærer også å legge til rette for en god dialog med tillitsvalgte og vernetjeneste, det er derfor viktig at du har kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
  • Du må være endringsvillig og samtidig ha fokus på vekst og utvikling.
  • Du må være samlende i din lederatferd.
  • Personlig egnethet vil bli vektlegges.

    Vi tilbyr
  • En organisasjon i vekst og utvikling
  • Utfordrende, meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver
  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordninger via KLP

Kontaktpersoner:

Kari Nilsen Simensen
Sektorleder Helse og Velferd
99698458
kso@amot.kommune.no 

Ruth Sørlie
Enhetsleder Tjenester i hjemmet
90082646
rso@amot.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!