01/07/2020

Miljøterapeut med spesialpedagogisk kompetanse

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Miljø - Klima Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 02.08.2020

Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som miljøterapeut med kompetanse i spesialpedagogikk ved Ibestad skole. Tiltredelse snarest.

Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 85 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.

Arbeidsoppgaver

Ibestad skole har elever som trenger spesiell oppfølging. For å kunne gi et helhetlig faglig tilbud til elever med spesielle behov, ønsker skolen å knytte til seg kompetanse som går på faglige læring og læring av sosiale ferdigheter og hverdagsferdigheter, og da særlig med kompetanse innenfor autismespekterforstyrrelser.

Kompetansen som ønskes er miljøterapeut med tilleggsutdanning spesialpedagogikk. Det tenkes at den som tilsette i hovedsak skal følge en elev. Andre oppgaver kan være å kartlegge og analysere elevers behov og det sosiale miljøet i elevgrupper, og veilede lærere og assistenter til elever med spesielle behov. Ved behov kan spesialpedagogisk veiledning gis til barnehagene.

I en fremtidig organisering kan deler eller hele denne stillingen inngå i et team for tidlig innsats for skole og barnehage.
 

Kvalifikasjonskrav

Minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk, kompetanseområdet autismespekterforstyrrelser. Søkere med erfaring med og kompetanse innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og atferdsproblematikk vil bli prioritert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Vi ønsker deg som:
- er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom
- er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
- er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn
- jobber godt og strukturert selvstendig og i team

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter tariff.

Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. 
Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Enhetsleder/rektor Trond-Arvid Isaksen, telefon 48099549 eller
oppvekstleder Willy Aas, telefon: 91126265.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!