25/06/2020

Lærer ved Gratangsbotn skole

  • Gratangen kommune
  • Gratangen, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 09.07.2020

Ledig 100% fast lærerstilling ved Gratangsbotn skole i hovedsak 1.-4. trinn.
Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Arbeidsoppgaver

Som lære må du sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring.
Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen
og samarbeider med andre faginstanser
Undervisning på flere alderstrinn og kontaktlæreroppdrag må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Lærerutdanning med godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
Er tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser.
Har interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring.
Fullført pedagogisk utdanning.
Vi ønsker søkere med undervisningskompetanse i flere fag.

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Engasjement og vilje til å skape en helhetlig og inkluderende skole med gode læringsresultater og et positivt læringsmiljø.
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter med evne til å skape og opprettholde gode relasjoner til elever, foresatte, kollegaer og øvrige samarbeidspartnere.
Personlig egnethet og felksibilitet vil også bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god nork muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

Et positivt og inkluderende kollegium.
En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk.
Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

Vitnemål og attester tas med på intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Kontaktpersoner:

Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no 
Mobil 94809025
Arbeid 77021800

Steinar Ellefsen
Rektor
E-post steinar.ellefsen@gratangen.kommune.no 
Mobil 46449030
Arbeid 48400022

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!