25/06/2020

Vil du være vår Psykolog?

 • Åmot kommune
 • Åmot, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.07.2020

Vi har ledig 100% fast hjemmel i Åmot kommune, hvor 50% av hjemmel vil innlemmes i FACT Sør-Østerdal fra estimert våren 2021.

Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du er en person som ønsker å være med å videreutvikle våre tjenester for fremtiden opp mot Åmot kommune sin visjon «vilje til vekst».

Er du en selvstendig, strukturert og faglig engasjert person? Som ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser til det beste for både barn, unge, foreldre, voksne og eldre i Åmot kommune? Da ber vi deg lese videre.

Psykisk helse har per i dag følgende ansatte innenfor tjenesten: 100% sykepleier, 100 % ruskonsulent, 100% psykiatrisk sykepleier (hvor 20% er lederfunksjon) i tillegg til denne stilling som nå utlyses. I tillegg planlegges fast tilsetting av erfaringskonsulent i 100% hjemmel.

I vårt helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen, ønsker vi å rette fokus på tilgjengelighet, god faglig kompetanse, effektive tiltak og tverrfaglig samarbeid. Vi skal være åpne, motiverte, offensive og tillitsskapende. Tjenesten er organisert under enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester i sektor for helse og velferd.

Stillingen vil i hovedsak preges av samtaleterapi, utredning og veiledning. I forhold til at stilling også vil inngå i FACT Sør-Østerdal med 50%, vil arbeidsoppgaver derav også inngå i dette team og oppbygging. 

Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder lavterskel behandling og oppfølging av brukere ved kartlegging og vurdering av hjelpebehov
 • Oppfølging av brukere før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten, samt utarbeide henvisinger dit
 • Tverrfaglig arbeid på tvers av avdelinger, både innad i kommunen og med samarbeidende parter
 • Arbeide opp mot kommunens innbyggere i alle aldere
 • Arbeide med utredning og diagnostikk
 • Gjennomføre fagstøtte og veiledning til øvrig personell
 • Gjennomføre system- og samfunnsrettet arbeid
 • Fra estimert våren 2021 arbeide 50% inn i FACT Sør-Østerdal, med de oppgaver som da tilfaller psykolog i FACT-team.

  Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som psykolog, alternativt lisens som psykolog
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, med god muntlig- og skriftlig formidlingsevne

  Vi søker medarbeider som
 • Har erfaring fra arbeid som psykolog
 • Er fleksibel, løsningorientert og ser på deg selv som omstillingsdyktig
 • Er selvstendig, positiv og motivert
 • Har gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Har nødvendige IKT-kunnskaper 

Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.   

Vi tilbyr

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø, med engasjerte kolleger
 • Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktpersoner:

Astrid Bekken
Enhetsleder institusjoner og spesialiserte tjenester
90639139
asb@amot.kommune.no  

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!