23/06/2020

Fyisoterapeut

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.08.2020

100% fast stilling. Ledig fra 01.09.2020, tiltredelse etter avtale.

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu kommune har en tydelig satsing på tidlig innsats ved å tilby forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. I tråd med nasjonale føringer er helsefremming, forebygging, mestring og rehabilitering sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere. Fysio- og ergoterapitjenesten i Rennebu består av to fysioterapeuter, en ergoterapeut og en hjelpemiddeltekniker, og er organisert i helsetjenesten sammen med legetjeneste, helsestasjon, jordmor, psykisk helse- og rusarbeid og to avtalefysioterapeuter.
Vi søker nå etter en engasjert fysioterapeut som ønsker å bidra til utvikling av framtidens helsetjenester i Rennebu.

Hovedarbeidsområder

Habilitering og rehabilitering
Fysioterapi i helsestasjon, barnehage og skole
Friskliv og mestring
Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende

Ønskede kvalifikasjoner

" Autorisert fysioterapeut
" Erfaring og faglig kompetanse innen hovedarbeidsområdene
Interesse for utviklingsarbeid og nye arbeidsoppgaver
Erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Førerkort klasse B
Gode IT-kunnskaper
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi søker etter en medarbeider som er faglig og personlig tillitsvekkende, og som vil være med på å gi et godt tilbud til våre brukere
Søker må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner
Søker er initiativrik, fleksibel og løsningsorientert

 

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ 

Vi tilbyr

En spennende arbeidsplass i utvikling
Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
Et godt fagmiljø og et godt sosialt arbeidsmiljø
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktpersoner:

Ingrid Husdal Dørum
Fysioterapeut og konstituert avd. leder helse i Rennebu kommune
E-post ingrid.husdal.doerum@gmail.com 
Mobil 91381511

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!