19/06/2020

Fastlegehjemmel med etableringstilskudd ved Sentrum legesenter

  • Kristiansund kommune
  • Kristiansund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.08.2020

Sentrum legesenter holder til i tilpassede lokaler sentralt i Kristiansund sentrum, med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Det er flere helserelaterte virksomheter i samme bygg, bl.a. apotek og røntgeninstitutt. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnet økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø og godt miljø for læring og veiledning. I tillegg til hjemmelen er det 5 allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er ansatt 4 hjelpepersonell (helsesekretær, hjelpepleier, sykepleier).

Det er ledig 2 hjemler lokalisert til Sentrum legesenter med tiltredelse snarest eller etter avtale. Listestørrelsen er på hhv. 1000 og 600 pasienter.

Kommunale legeoppgaver

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. I forbindelse med pandemien er det opprettet en luftveislegevakt og en ordinær legevakt. Disse er pr. tiden lokalisert ved Frei administrasjonsbygg. I normaldrift er legevakt lokalisert ved Kristiansund sykehus. Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.

Kvalifikasjonskrav

Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:
• Godt utviklede samarbeidsevner.
• Gode kommunikasjonsferdigheter.
• Fleksibilitet og arbeidskapasitet.
• Personlige egnethet.
• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.

Øvrige vilkår

For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Ved overtakelse av hjemmel gis det rekrutteringstilskudd på 250 000.-

Vikariat på minimum seks måneder kan inngås dersom hjemmel ikke besettes fast.

Søknad

Søknad må sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.
Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/etnisk bakgrunn.
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Astrid Kreyberg Grødal, Tlf: +47 71575430, Epost: Astrid.Grodal@kristiansund.kommune.no
Ansettelsesform

Fast  

Søk her!