19/06/2020

Sykepleier, Storhaugen helsehus

 • Kristiansund kommune
 • Kristiansund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.08.2020

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

Vil du bli en del av teamet vårt? Vi søker etter sykepleiere som ønsker en spennende og varierende arbeidshverdag med god faglig støtte i sine kollegaer. Kartlegging av pasientens ressurser og bistandsbehov er en av hovedoppgavene i tjenesten, og vi legger vekt på at ansatte ser ressursene til bruker/ pasient, og oppfordrer til egenmestring. Vi benytter trygg utskriving som arbeidsmodell.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • sykepleiefaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • mottak av nye pasienter
 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut i fra pasientens pleie -- og bistandsbehov og satte mål
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • elektronisk samhandlig med samarbeidende instanser og kommuner
 • samhandling og kommunikasjon med pasient, pårørende, hjemmetjeneste og andre aktører.
 • medansvar for oppfølging, utvikling og opprettelse av rutiner i døgnavdelingene
 • legevisitt
 • medikamenthåndtering
 • veiledning og oppfølging av sykepleierstudenter og andre studenter/elever under utdanning
 • kollegaveiledning
 • oppfølging av øvrige oppgaver / rutiner i avdelingene

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor i sykepleie. Studenter som blir ferdig våren -20 oppfordres til å søke
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon er nødvendig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring
 • kjennskap til NEWS
 • erfarling med palliativ plan og livets siste dager
 • videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering
 • videreutdanning i praksisveiledning
 • videreutdanning innen fagområdene rehabilitering, akutt kritisk syke og palliasjon/kreft

Personlige egenskaper

 • god observasjons -- og handlingskompetanse
 • egnethet og interesse innenfor fagområdet vil bli vektlagt.
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner
 • være omstillingsdyktig i forhold til samarbeid på tvers av avdelingene
 • motivasjon for å yte kvalitativt gode tjenester
 • jobbe målrettet med pasienten i fokus.
 • helse til å løse oppgavene lagt til stillingen

Spesielle forhold i stillingen

Stillingsforholdet er fast i døgndrift, men avdeling og turnusordning vil i hovedsak være i ulike permisjoner for ansatte av lengre varighet. Vi har pr tiden mange ansatte som skal ut i permisjon i løpet av 2020. Når permisjonen er ferdig, vil vi i samarbeid med deg, se på hvilken avdeling du skal være videre. Dette gir deg en god mulighet til å bli godt kjent med de ulike fagområdene våre. Storhaugen helsehus jobber med innføring av heltidskultur. Dette medfører at alle faste stillinger, med unntak av utdanningsstillinger, kan tilbys i 100 % etter kriterier om økt antall helgetimer. For denne stillingen medfører dette arbeid hver 3. helg, samt en ekstra arbeidshelg hver 12. uke. Enheten har turnusordninger utarbeidet i tett samarbeide med ansatte og tillitsvalgte. Ønsker du redusert stillingsstørrelse, tlbys dette med 75 % og arbeid hver 3. helg.
søknader vurderes fortløpende i utlysningsperioden

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg som søker et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø i et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet der pasienten helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv. Vi har fagdager, personalmøter, sykepleier - og hjelpepleiermøter i turnus, god internopplæring og sertifisering i medisinsk-teknisk utstyr og prosedyrer.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Katrine Roksvåg, Tlf: +47 71575436, Mobil +47 45227221, Epost: Katrine.Roksvag@kristiansund.kommune.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!