22/06/2020

Fagleiar VAR, veg og anlegg

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Ledelse VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.07.2020

Fagleiaren skal organisere og vil ha ansvar for arbeidet i eininga VAR, veg og anlegg.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av vassverk, avlaupsstasjonar, veg, veglys og kommunale anlegg 
 •  Sentral driftskontroll for vassverk
 • Ressursplanlegging og styring
 • Oppfølging av aktivitetar i Famacweb
 • Helse, miljø og tryggleik
 • Innkjøp og fakturabehandling
 • Utarbeiding av fakturagrunnlag abbonnentar 
 • Prosjektstyring 
 • Styring og oppfølging av eksterne leverandørar
 • Økonomioppfølging og rapportering til driftssjef kommunalteknikk
 • Kurs og opplæring 

Kvalifikasjonar

 • Administrativ utdanning på høgskulenivå/bachelor eller teknisk fagskule, tilleggskompetanse
  innan VAR, anlegg eller kommunalteknikk. 
 • Erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fagområdet.
 • God kjennskap til bruk av nødvendig dataverktøy. Kommunen nyttar m.a FamacWeb.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk.
  Førerkort klasse B.

Personlege eigenskapar

 • Gode evne til både sjølvstendig arbeid og samarbeid med andre.
 • Evne til å prioritere mellom mange oppgåver
 • Strukturert og ryddig


Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning, og heildøgns forsikring 
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

  Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir! 

Kontaktperson:

Karl Vidar Førde
Kommunalsjef samfunn og utvikling
90780743

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!