22/06/2020

Fagleiar bygg

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Bygg og anlegg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST:  05.07.2020

Fagleiaren skal organisere pg vil ha ansvaret for arbeidet i eininga bygg og eigedom.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av kommunale bygg
 • Energibruk, byggdrift og sentral driftskontroll
 • Ressursplanlegging og styring
 • Oppfølging av aktivitetar i Famacweb
 • Helse, miljø og tryggleik
 • Innkjøp og fakturabehandling
 • Utleige av kommunale bueiningar
 • Organisere vaktmestertjeneste for hamn
 • Prosjektstyring
 • Styring og oppfølging av eksterne leverandørar
 • Økonomioppfølging og rapportering til driftssjef kommunalteknikk
 • Kurs og opplæring 

Kvalifikasjonar

 • Administrativ utdanning på høgskulenivå/bachelor eller teknisk fagskule, tilleggskompetanse innan byggfag eller kommunalteknikk.
 • Erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fagområdet.
 • God kjennskap til bruk av nødvendig dataverktøy. Kommunen nyttar m.a FamacWeb.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk.
 • Førerkort klasse B.

Personlege eigenskapar

 • Gode evne til både sjølvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å prioritere mellom mange oppgåver 

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning, og heildøgns forsikring 
 •  Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

  Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir! 

Kontaktperson:

Karl Vidar Førde
Kommunalsjef samfunn og utvikling
90780743

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!