22/06/2020

Fagleiar reinhald

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Ledelse Renhold

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.07.2020

Fagleiaren skal organisere og vil ha ansvar for reinhald av definerte bygg i Bremanger kommune

Arbeidsoppgåver

 • Ansvarleg for reinhald av kommunale bygg
 • Ressursplanlegging og styring av reinhaldarar i Bremanger kommune
 • Oppfølging i Famacweb - reinhaldsmodul
 • Helse, miljø og tryggleik
 • Innkjøp og fakturabehandling
 • Styring og oppfølging av eksterne
 • Økonomioppfølging og rapportering til driftssjef kommunalteknikk
 • Rapportering til driftssjef
 • Kurs og opplæring
 • Utleige av reinhaldstenester

Kvalifikasjonar

 • Krav om fagbrev innan reinhaldsoperatørfaget
 • Erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fagområdet.
 • God kjennskap til bruk av nødvendig dataverktøy. Kommunen nyttar m.a FamacWeb.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk.
 • Gode evne til både sjølvstendig arbeid og samarbeid med andre.
 • Førerkort klasse B.

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å prioritere mellom mange oppgåver

  Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning, og heildøgns forsikring  
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

  Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir! 
Kontaktperson:
Karl Vidar Førde
Kommunalsjef samfunn og utvikling
 90780743

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!