16/06/2020

Prosjektleder/rådgiver i Avdeling for kunnskapsutvikling, 100 % fast stilling

 • Bergen kommune
 • Bergen, Norge
Ledelse Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 09.08.2020

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter. Etaten legger til grunn planen Bergens barn - byens fremtid, vedtatt i bystyret i desember 2016, for sitt utviklingsarbeid.

Etat for barn og familie øker satsingen på innovasjon for å utvikle gode ideer og prosjekter som bidrar til å nå de strategiske målene for etaten. Utviklingsarbeidet skal involvere både brukere og ansatte og baserer på kunnskapsbasert praksis. Etat for barn og familier har en stor prosjektportefølje og vi skal utvikle og innføre nye og bedre tjenester og forbedre arbeidsprosesser i tjenestene slik at det blir nyttig for de som trenger det.  

I etat for barn og familie er det ledig en fast 100% stilling som prosjektleder/rådgiver innen innovasjon ved avdeling for kunnskapsutvikling. Stillingen vil være en del av teamet som blant annet arbeider med internt og eksternt finansierte prosjekter og forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) i tett samarbeid med ledere og ansatte i egen etat og med andre etater som arbeider med barn og unge i Bergen. Avdelingen samarbeider tett med Bergen kommunes kunnskapskommune og forskningsinstanser når det gjelder FOU arbeidet.

Vil du være med på å utvikle vår etat til beste for våre ansatte og vårt tjenestetilbud for byens barn? Vi søker en engasjert, innovativ og faglig sterk person til prosjekt og utvikling i vår etat! Vi har et høyt aktivitetsnivå og har behov for en som kan iverksette og levere i nye og pågående prosjekter. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med forskningsbasert innovasjon og bygging av innovasjonskultur i etat for barn og familie
 • Bidra til tverrfaglig, innovativ tenking og samarbeid på tvers av fagmiljø
 • Videreutvikle kultur for kunnskapsoverføring i fagmiljøene
 • Lede og koordinere store og komplekse prosjekter i vår organisasjon
 • Ha et medansvar for å kommunisere internt og eksternt om aktiviteter og leveranser i avdeling for kunnskapsutvikling 
 • Bygge relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Bidra til videreutvikling av avdelingens bruk av prosjektmetodikk 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor relevant område, fortrinnsvis master
 • Prosjekt og prosessledelse knyttet til utviklings- og endringsprosjekter
 • Erfaring med relevant og anerkjent  prosjektmetodikk
 • Det er en fordel med sertifisering innenfor prosjektmetodikk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Kjennskap til brukerreiser, tjenestedesign og forbedringsmetodikk er en fordel
 • Kjennskap til offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

 • Gode planleggingsevner, løsnings- og leveranseorientert
 • Nytenkende/innovativ, engasjert, nysgjerrig og oppdatert på nye trender innen feltet
 • Initiativrik, ansvarsfull og evne til å arbeide selvstendig
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på ulike nivå i organisasjoner
 • Evnen til å håndtere mange oppgaver samtidig
 • Evnen til å formidle mål og status i ulike sammenhenger og motivere ulike samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i et innovativt og nytenkende miljø
 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og godt sosialt miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings-, lån- og pensjonsordninger
 • Bedriftsidrettslag 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Alette Hilton Knudsen
Stillingstittel: Direktør
Telefon: 948 36 662

Kontaktperson: Nina Bolstad
Stillingstittel: Leder Avdeling for kunnskapsutvikling
Telefon: 409 03 808

Nøkkelord: Bergenprosjekt

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!