12/06/2020

Fast 100% kombinasjonsstilling som jordmor / sykepleier - 2. gangs utlysning

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.07.2020

Jordmor /sykepleier i arktiske strøk

Båtsfjord kommune ønsker å ansette jordmor i 20 % stilling med stor fleksibilitet i jobben. I tillegg ønsker vi at du som jordmor også kan jobbe som sykepleier for øvrig ved vårt helsesenter- til sammen inntil full stilling.

Helse og omsorg  består av hjemmebaserte tjenester, kurative tjenester og sykestue med sykehjem og demensavdeling. Sykehjemmet består av 16 faste sykehjemsplasser, derav 8 plasser i egen avdeling for demente,  to akuttplasser, korttidsplass og rehab.plass, samt institusjonskjøkken.

Svangerskapsomsorgen er organisert i virksomhet for samordnet hjelpetjeneste.

Er du engasjert, positiv og løsningsorientert, ønsker vi at du blir en del av vårt helseteam i Båtsfjord.
Vi lyser ut fast stilling 20 % som jordmor i tillegg fast, opptil 100% stilling som sykepleier innenfor hjemmesykepleie, sykehjem, aldershjem og prehospitale tjenester (sykestue). Det er ingen planlagte fødsler i vår kommune, men jordmor har spennende oppgaver. Vi jobber forebyggende, og målet er at den gravide opplever svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som helhetlig og trygg. Jordmor tilbyr barselbesøk. 

Arbeidsoppgaver

Jordmor:

 • Svangerskapskonsultasjoner
 • Ammeveiledning 
 • Prevensjonsveiledning
 • Barselbesøk i hjemmet 
 • Må påregne reising  til sykehus med den gravide
 • Arbeid på helsestasjon for ungdom  

Sykepleier:

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleierfaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent jordmor og sykepleier 
 • Ønskelig med erfaring fra svangerskap- og barselomsorg 
 • Være oppdatert innen fagfeltene
 • Ha interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med vareierende arbeidsoppgaver 
 • Gode skandinaviske kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt (folkereg. i Finnmark)
 • Konkuransedyktig lønn
 • Hospitering ved Finnmarkssykehuset kan avtales
 • Hjelp til å finne bolig
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur
 • Full barnehagedekning

Generelt

 • Gyldig politiattest ikke eldre enn tre måneder må leveres før tiltredelse
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet

Spørsmål om stillingen

 • Virksomhetsleder helse og omsorg: Jørgen Lundsveen, tlf 78 98 54 01, epost: jorgen.lundsveen@batsfjord.kommune.no
 • Virksomhetsleder samordnet hjelpetjeneste: Bente Iversen, tlf 78 98 53 72

Nøkkelord: jordmor og ergoterapeut

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!