23/05/2020

Ledig 60% engasjement ved Stryn helsestasjon

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 12.06.2020

Stryn kommune har fått tilskot til styrking av helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi lyser med dette ut 60% stilling i ein periode på eitt år. Engasjementet vil ha arbeidsoppgåver innan generell helsestasjon- og skulehelsetenese med særskilte fokusområder i prosjektperioden. Din næraste leiar vil vere leiande helsesjukepleiar.

Arbeidsoppgåver

 • Generell helsestasjon- og skulehelseteneste

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsesjukepleiar

Du må ha førarkort og disponere bil

Det er ein fordel at du har:

 • Erfaring frå arbeid med helsestasjonverksemd
 • Erfaring innan førebyggande arbeid

Personlege eigenskapar

 • Vere engasjert i barn og unge sine oppveksttilhøve
 • Ha førebyggjande perspektiv
 • Ha evne til å sjå barn og unge i deira heilskaplege situasjon
 • Arbeide tverrfagleg
 • Vere sjølvstendig i utføring av oppgåvene dine 

Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff

Kontaktpersoner:
Tine Rosenvinge
Leiande helsesjukepleiar
57 87 69 99

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!