20/05/2020

Vannområdekoordinator

  • Vefsn kommune
  • Vefsn, Norge
Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse

Vefsn kommunevåpen

SØKNADSFRIST: 15.06.2020

Vefsn kommune søker etter vannområdekoordinator for vannområdene Vefsnfjorden/Leirfjorden og Bindalsfjorden/Velfjorden i 100 % stilling i 2 år, fra og med 01.07.2020.

Arbeidet med vannforskriften har vært lokalt forankret i Nordland vannregion gjennom lokale prosjektledere og denne stillingen er en videreføring av dette. Stillingen legges til avdeling Plan og utvikling eller Teknisk drift. Arbeidet skal følge opp regional plan for vannforvaltning for Nordland og Jan Mayen vannregion. Forvaltningsplanen legger føringer for regional aktivitet og planlegging og kommunene har mange tiltak som både skal igangsettes og gjennomføres i denne planperioden.

Arbeidsoppgaver

-Utarbeide tiltaksoversikter på lokalt nivå og bidra til koordinering av tiltaksgjennomføring på tvers av kommunegrenser.
-Avholde kurs i vann-nett for saksbehandlere og planleggere i kommunene.
-I samarbeid med Vannregionmyndigheten bidra til informasjon om arbeidet og konsekvensene av den regionale planen for kommunene.
-Bidra til at kommunene får gjennomført og samordnet nødvendig problemkartlegging der dette trengs. Eksempelvis kartlegging av spredte avløp.
-Bidra til samordning og gjennomføring av overvåking innen kommunenes sektoransvar.
-I samarbeid med fylkesmannen bidra til å oppdatere karakteriseringen innen de kommunale områdene.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkeren må ha god kunnskap og interesse innen fagfeltet. Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå kreves. Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og god muntlig- og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

- Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
- Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
- Faglig og positivt arbeidsmiljø
- Sosialt og faglig fellesskap med andre vannkoordinatorer i Nordland vannregion

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner:
John Peter Garnes
Enhetsleder
E-post John.Peter.Garnes@vefsn.kommune.no 
Mobil 97660438
Arbeid 75101800

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!