30/03/2020

Helsearbeidere

  • Gamvik kommune
  • Gamvik, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

gamvikkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: Løpende

Har du lyst å jobbe i helse som tillkallingsvakt?

I tiden fremover vil Gamvik kommune ha behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, både faglærte og ufaglærte. Trives du å hjelpe andre, er du serviceinstillt og selvstendig. Har du hatt en liten drøm i deg om jobbe innen helse, men du valgte noe annet? Har du jobbet tidligere i helse, men av ulike grunner har du de senere år jobbet med noe annet, men kunne tenke deg litt tilbake?

Ja, da håper vi å høre fra deg. Å jobbe innen helse er både meningsfylt, faglig og sosialt. Vi ønsker at du registrer deg og legger ved din CV, så tar vi kontakt for å høre litt om hva du tenker. Dersom vi finner at du er personlig egnet, vil du få et en opplæringspakke individuelt tilrettelagt i forhold til din faglige bakgrunn! Registrer din CV her og vi høres!


Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!