24/03/2020

Rektorstilling i kulturskulen

  • Lærdal kommune
  • Lærdal, Norge
Kultur - Bibliotek Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.04.2020

Me har ledig:

Rektorstilling i kulturskulen i 40% frå 01.08.2020

Arbeidsoppgåver

- delegert personal- og økonomiansvar
- ansvar for utvikling av kulturskuletilbodet
- ansvar for organisering av undervisning og andre aktiviteter i kulturskulen
- bidra aktivt til samarbeid i kulturtenesta, med andre kommunale einingar, nabokommunane og med andre eksterne aktørar

Krav til/ynskje om kompetanse

- Universitets-/ høgskuleutdanning med kunst-/kulturfag
- Pedagogisk utdanning
- Leiarutdanning og/eller relevant leiarerfaring
- Erfaring frå undervisning og formidling

Personlege eigenskapar

- Utviklingsorientert, inspirerande og tydeleg personalleiar
- Evne til å arbeide systematisk, sjølvstendig og målretta
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetjing.
Stillingen kan kombinerast med lærarstilling i kulturskulen.

Søknadsprosedyre

Søknaden skal sendast via Lærdal kommune si heimeside, www.laerdal.kommune.no

Kontakter

Navn: Tom Karlsrud
Tittel: konstituert rektor
E-post: tom-kar@online.no 
Arbeid: 91357455

Navn: Torunn Liltved
Tittel: personalleiar kultur
E-post: torunn.liltved@laerdal.kommune.no 
Mobil: 90750164

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!