24/03/2020

Lærarstilling i kulturskulen

  • Lærdal kommune
  • Lærdal, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.04.2020

Me har ledig:

Lærarstilling i kulturskulen frå 01.08.2020. Stillingsstorleik til saman 65%

Arbeidsoppgåver

Kulturskulen treng lærar(ar) til piano og song, og noko dans og drama. Skulen samarbeider tett med kulturskulane i nabokommunane, og undervisning i ein eller fleire av desse kan også verte aktuelt. Ut frå søkjaren sine kvalifikasjonar vil ein også kunne opprette nye undervisningstilbod ved skulen.

Krav til/ynskje om kompetanse

- Universitets-/høgskuleutdanning med kunst-/kulturfag
- Pedagogisk utdanning
- Erfaring frå undervisning og formidling

Personlege eigenskapar

- Evne til å arbeide systematisk, sjølvstendig og målretta
- Gode kommunikasjons, formidlings- og samarbeidsevner
- Utviklingsorientert

Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetjing.
Stillingen kan kombinerast med rektorstilling i kulturskulen.

Søknadsprosedyre

Søknaden skal sendast via Lærdal kommune si heimeside, www.laerdal.kommune.no

Kontakter

Navn: Torunn Liltved
Tittel: personalleiar kultur
E-post: torunn.liltved@laerdal.kommune.no 
Mobil: 90750164

Navn: Tom Karlsrud
Tittel: konstituert rektor
E-post: tom-kar@online.no 
Arbeid: 91357455

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!