23/03/2020

Avdelingsleder ved Melløs skole

 • Moss kommune
 • Moss, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.04.2020

Om stillingen

Vi har ledig 100% stilling som avdelingsleder ved Melløs skole med ansvar for 1. - 4. trinn.

Ansettelsesforhold: Fast

Arbeidstid: Dagtid

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med, og etter delegering fra rektor samt innenfor rammen av lov- og avtaleverket, skolens virksomhetsplan samt egen arbeidsplan:

 • Være pedagogisk og administrativ leder for egen avdeling
 • Ha personalansvar for ansatte på egen avdeling
 • Ha økonomiansvaret på egen avdeling
 • Være pådriver for utviklingsarbeidet på avdelingen
 • Elevoppfølging på egen avdeling
 • Delta i skolens lederteam
 • Sørge for informasjon og kommunikasjon mellom avdelingen og ledelsen
 • Planlegge og koordinere avdelingsmøtene
 • Lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen, herunder uke- og årsplanarbeidet
 • Koordinere ressursbruken på avdelingen, herunder vikarhåndtering
 • Utføre ulike administrative oppgaver som ligger til ledergruppa
 • Noe undervisning må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og praksis
 • Spes. ped og begynneropplæringskompetanse
 • Det er en fordel med erfaring fra skoleledelse
 • Det er en fordel med rektorutdanning og/eller annen relevant lederutdanning
 • Politiattest
 • Det stilles krav om politiattest 

Ønskede personlige egenskaper

 • Tydelige lederegenskaper
 • Gjennomføringskraft
 • Økonomisk forståelse
 • Opptatt av å oppnå resultater
 • God kjennskap til lover, regler og avtaleverk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har fokus på å bygge en lærende organisasjon, læringsledelse samt å fremme god læring
 • Er raus, fleksibel og løsningsorientert
 • Lojalitet til felles kommunale strategier og satsingsområder
 • God digital kompetanse
 • En engasjert og stabil leder i et krevende og spennende miljø

Om oss

Melløs skole er en av Moss kommunes 10 grunnskoler. Melløs skole er en sentrumsskole som ligger i umiddelbar nærhet til Melløs stadion. Skolen har i dag ca. 360 elever på 1.- 7. trinn. Det er 130 elever som er på SFO. Skolen er bygget i 1954, og påbygget og renovert senest i 1997. Skolen har et sammensatt elevgrunnlag av mange nasjonaliteter som gir skolen et rikt mangfold og et sterkt fellesskap. Skolens foreldre er positive og slutter aktivt opp om skolens arbeid for å lage et trygt og inkluderende skolemiljø.  FAU er opptatt av trafikksikkerhet og Melløs skole er sertifisert som en trafikksikker skole.  Vi er stolte av skolens festforestilling i juni hvert år.  Brukerundersøkelser viser at det er høy grad av trivsel blant voksne og barn på Melløs, vi er stolte av skolen vår. Virksomhetens ledelse består av rektor og to  avdelingsledere.  Skolen har en saksbehandler i 100 % stilling. Det er til sammen ca. 40 assistenter og pedagoger som er ansatt på Melløs skole.

Kontaktperson
Rektor Anne Grethe Moe tlf: 911 46 713. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!