23/03/2020

Avdelingsleder ved Ramberg skole

 • Moss kommune
 • Moss, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.04.2020

Om stillingen

Ved Ramberg skole i Moss kommune, er det ledig stilling som avdelingsleder. 

Vi søker en innovativ og samarbeidsvillig leder som liker utfordringer. 

Du vil møte et framoverlent personale som ønsker å utgjøre en forskjell i barns hverdag og drive en framtidsretta skole. 

Velkommen som søker til en viktig og spennende jobb.

Ansettelsesforhold: Fast

Arbeidstid: Dagtid

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med, og etter delegering fra rektor samt innenfor rammen av lov- og avtaleverket, skolens virksomhetsplan samt egen arbeidsplan:

 • Være pedagogisk og administrativ leder for egen avdeling
 • Ha personalansvar for ansatte på egen avdeling
 • Ha økonomiansvaret på egen avdeling
 • Være pådriver for utviklingsarbeidet på avdelingen
 • Elevoppfølging på egen avdeling
 • Delta i skolens lederteam
 • Sørge for informasjon og kommunikasjon mellom avdelingen og ledelsen
 • Planlegge og koordinere avdelingsmøtene
 • Lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen, herunder uke- og årsplanarbeidet
 • Koordinere ressursbruken på avdelingen, herunder vikarhåndtering
 • Utføre ulike administrative oppgaver som ligger til ledergruppa
 • Noe undervisning må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og praksis
 • Spes. ped og begynneropplæringskompetanse
 • Det er en fordel med erfaring fra skoleledelse
 • Det er en fordel med rektorutdanning og/eller annen relevant lederutdanning
 • Politiattest
 • Det stilles krav om politiattest 

Ønskede personlige egenskaper

 • Tydelige lederegenskaper
 • Gjennomføringskraft
 • Økonomisk forståelse
 • Opptatt av å oppnå resultater
 • God kjennskap til lover, regler og avtaleverk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har fokus på å bygge en lærende organisasjon, læringsledelse samt å fremme god læring
 • Er raus, fleksibel og løsningsorientert
 • Lojalitet til felles kommunale strategier og satsingsområder
 • God digital kompetanse
 • En engasjert og stabil leder i et krevende og spennende miljø

Informasjon

Kontaktperson

Dersom du ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med rektor 

Anne Merete Johannessen tlf : 950 45 716 eller på mail : anne.merete.johannessen@moss.kommune.no 

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!