17/03/2020

70% vikariat som sjukepleiar

  • Vinje kommune
  • Vinje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.03.2020

Heimetenesta

70% vikariat som sjukepleiar,  frå 01.06.2020  - 09.08.2021  – ID 1755

Stillinga er i turnus med arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 t/v.

Kvalifikasjonar:

  • Autorisasjon som sjukepleiar
  • Søkjarar må ha førarkort og disponere eigen bil
  • Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet
  • Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg minimum nivå B2
  • Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader)

Dersom det ved interne omrokkeringar vert ledige fleire stillingar, tilset me og i desse.

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Vitnemål og attestar må takast må takast med til intervju. Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, 46 92 40 80.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!