17/03/2020

50% fast stilling som heimehjelp

  • Vinje kommune
  • Vinje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 30.03.2020

Heimetenesta

50% fast stilling som heimehjelp med helg, ledig frå snarast  – ID 1754
Søknadsfrist: 30.03.2020

Stillinga er i turnus med arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 t/v.

Kvalifikasjonar:

  • Autorisasjon som helsefagarbeider
  • Søkjarar må ha førarkort og disponere eigen bil
  • Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet
  • Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg minimum nivå B2
  • Det er ynskjeleg at du har erfaring frå liknande arbeid
  • Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader)

Dersom det ved interne omrokkeringar vert ledige fleire stillingar, tilset me og i desse.

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Vitnemål og attestar må takast må takast med til intervju. Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, 46 92 40 80.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!